Besluitenlijst van de Burgemeester

Zitting van zondag 20 juni 2021 om 9.00 uur tot 10:00 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

 

Overzicht punten

 voor Burgemeester

Zitting van zondag 20 juni 2021.

 

 1. BESLISSING GR/OR. Aangepaste werkwijze28.6.21

De burgemeester stelt voor om volgende werkwijze (wegens uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus) te hanteren.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Burgemeester

Zitting van zondag 20 juni 2021.

 

 2. BESLISSING Machtiging tot ontgraving en wederbegraving.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021