Besluitenlijst van de CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021 om 13.30 uur tot 16:10 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Tamara Van Hoof: waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

 

Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.1. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_392.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande garage in de achtertuin te Kleine Voorheide 15 in Hulshout en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 141F te vergunnen.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING IOK. Enquête GIS-operator.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de op de vraag van IOK naar de interesse in het profiel van een GIS-operator negatief te antwoorden.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING Visie sociaal wonen. Goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen beslist de voorliggende visie sociaal wonen goed te keuren.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.4. BESLISSING Riolerings- en wegeniswerken Heibaan.

Overtredingen op het gemeentelijk bermreglement.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.5. BESLISSING Verkoop KMO-gebouw 8. Unit R12 en M5-2.

Goedkeuring vierpartijenovereenkomst - beding van terugkoop.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.6. BESLISSING Verb. deelname groepsaankoop IOK Wegmarkeringen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist voor gemeente Hulshout verbindend deel te nemen aan de groepsaankoop van IOK aangaande “Aanbrengen en onderhoud van wegmarkeringen”.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.7. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening. Sportbar 12/6-11/7

Tijdelijke verkeersverordening EK wedstrijden rode duivels Sportbar.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.8. BESLISSING EK België café Hilset 17/06. Toelating.

Goedkeuring EK België café Hilset.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.9. BESLISSING Tuinconcert 20 juni 2021. Toelating.

Toelating tuinconcert 20 juni 2021.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.10. BESLISSING Goedkeuring projectsubsidies 2021. Deel 2

Goedkeuring verdeling en bedragen projectsubsidies 2021 deel 2.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.11. BESLISSING Kermis HH I-2021. Aanpassing verkeersverordening.

Aanpassing tijdelijke verkeersverordening kermis Hulshout I-2021.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.12. BESLISSING Kermis Hulshout I - 2021. Coronapreventie.

Kermis Hulshout I - dienstjaar 2021: Vaststelling maatregelen ter preventie van corona.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.13. BESLISSING Kermis Hulshout I - 2021. Gunning toezicht.

Kermis Hulshout I - 2021. Het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen wordt gedeeltelijk toegewezen aan een externe firma.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.14. BESLISSING Remmicom. Overstap Vo-DCBaaS-toepassing.

Het college van burgemeester en schepenen beslist goedkeuring te verlenen voor optie 2 in de overstap naar de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.15. BESLISSING Gemeenteraad. Voorstel agenda 28 juni 2021.

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende punten aan de voorzitter van de gemeenteraad voor te dragen voor de eerstvolgende gemeenteraad van maandag 28 juni 2021.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.16. BESLISSING Preventie. Mondmaskerplicht burgers.

Sinds 11 juni 2021 is er geen mond-neusmaskerplicht meer in de openbare gebouwen (tenzij gerechtsgebouw) en tijdens burgerlijke huwelijken. Aan het college van burgemeester wordt gevraagd of dit op basis van artikel 25 van het MB zal verplicht worden zolang dit verplicht is voor de medewerkers.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.17. BESLISSING Personeel. Openstelling coördinator communicatie.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.18. BESLISSING Personeel. Aanpassing agenda vakbondsoverleg.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.19. BESLISSING Financiën. Renovatie badkamer pastorij.

Aankoop douchecabine voor pastorij Hulshout.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.20. BESLISSING Financiën. Mandaten 2021.

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze mandaten betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.21. KENNISNAME Betonherstellingen. Verslagen.

Werfverslagen nummers 10 ,11, 12, 14 en 15.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.22. KENNISNAME Kerkruïne. Verslagen.

Werfverslagen nummer 1 en 2 en veiligheidsverslag nummer 3.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.23. KENNISNAME Verkeerscommissie. Verslag 27 mei 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Verkeerscommissie van 27 mei 2021.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.24. KENNISNAME Evaluatieverslag. EK Sportbar.

Evaluatieverslag EK scherm Sportbar + vragen organisatoren.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.25. KENNISNAME Bevoegheden Cbs. Overzicht.

Toekennen bevoegdheid gezondheid.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.26. KENNISNAME Kempens Karakter. Veslag RvB van 27/05

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van 27 mei 2021 van Kempens Karakter.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.27. VRAAG WBE Zuiderkempen. Plaatsing wildspiegels.

Worden er wildspiegels geplaatst op de de de WBE Zuiderkempen voorgestelde plaatsen?

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.28. VRAAG Stabbelwandeling. Zomer 2021.

Toelating organisatie Stabbelwandeling zomereditie 2021?

Publicatiedatum: 22/06/2021