De GR van Hulshout zal vergaderen op maandag 28 juni 2021 om 19.00 uur.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.1. BESLISSING Burgemeesterbesluit 17 juni 2021. Bekrachtiging.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.2. KENNISNAME Klacht. Uitblijven respons van het CBS. Klacht van een burger en het antwoord van ABB.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.3. BESLISSING Aquafinproject 23.514. Verbindingsriolering tussen Kapelstraat en Vaartdijkstraat. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum erelooncontract bij de overeenkomst van 16 juli 2019 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.514.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.4. BESLISSING Kleine Voorheide. Goedkeuring erkenning als gemeenteweg.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.5. BESLISSING GC IJzermael. Goedkeuring hernieuwing overeenkomst.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.6. BESLISSING De Merode. Goedkeuring adreswijziging statuten projectvereniging.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.7. BESLISSING Veerkrachtige dorpen. Goedkeuring toelagereglement.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.8. BESLISSING GBH. Goedkeuring vakantiedagen schooljaar 2021-2022.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.9. BESLISSING GBH. Goedkeuring aanpassing schoolreglement en infobrochure.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.10. BESLISSING GBH. Goedkeuring professionaliseringsplan 2021-2022.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.11. BESLISSING Burgerzaken. Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het gemeentehuis.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.12. KENNISNAME Kerkfabriek Sint Michiel. Beslissing van de gouverneur betreffende de rekening van 2020.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.13. KENNISNAME Kerkfabriek Sint Mattheüs. Beslissing van de gouverneur betreffende de rekening van 2020.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.14. KENNISNAME Kerkfabriek Sint Adriaan. Beslissing van de gouverneur betreffende de rekening van 2020.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.15. KENNISNAME Organisatiebeheersing. Jaarlijkse rapportering.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.16. BESLISSING AGB Sport Hulshout. Goedkeuring jaarrekening 2020, het jaarverslag 2020 en het verlenen van kwijting.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.17. BESLISSING Financiën. Jaarrekening 2020 deel gemeente - vaststelling.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.18. BESLISSING Financiën. Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling jaarrekening 2020 gemeente en OCMW.

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.19. VRAAG Opvolging beslissing GR 25/11/2019 "Aanplant bloemen in de dorpskernen". - TA - Kurt Winkelmans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.20. VRAAG Impact toekomstige wegwerkzaamheden aanleg rotonde Broekstraat - Herentalsesteenweg (Heist-op-den-Berg) op dienstverlening brandweerzone Rivierenland (Heist-op-den-Berg). - TA - Kurt Winkelmans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.21. VRAAG Kan er een e-mail-adres voorzien worden op het hulshout.be-domein voor raadsleden? - TA - Kurt Winkelmans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.22. VRAAG Sociaal – opgroeien. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.23. VRAAG Lokaal bestuur. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.24. BESLISSING Trage weg - opdracht tot onderzoek. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.25. BESLISSING Parkje in Westmeerbeek - opdracht tot verwerving. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.26. VRAAG Bestemmingswijziging parochiezaal Hulshout - chiro Hulshout - Kleuterschool. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.27. VRAAG De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor: Kan het CBS de resultaten voor Hulshout m.b.t. het thema ‘Lokaal Bestuur’ even becommentariëren? - TA - Bart Ceulemans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.28. VRAAG Arbor: Kan het CBS even het verloop van de gebeurtenissen m.b.t. de brand op 19/06/2021 schetsen? - TA - Bart Ceulemans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.29. VRAAG PFOS: Brief aan het CBS vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid: Kan het CBS de impact voor Hulshout duiden? - TA - Bart Ceulemans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.30. VRAAG Doorlopend fietspad Jozef Michielsstraat (Westmeerbeek) – Dieperstraat (Herselt): Stand van zaken? - TA - Bart Ceulemans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.31. VRAAG Vlaanderen breekt uit!: Is het CBS van plan een project in te dienen? - TA - Bart Ceulemans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.32. VRAAG Kermis: Graag een evaluatie van het verloop van de kermis m.b.t. Covid-19 qua veiligheid en maatregelen. - TA - Luc Van den Vonder

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.33. VRAAG Stand van zaken / toelichting huidige toestand pastorij Houtvenne. - TA - Gust Van den Bruel

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.34. VRAAG Containerpark. Afleveren zonder afspraak. - TA - Gust Van den Bruel

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.35. VRAAG Vraag: Bestrijding Japanse duizendknoop.  Stand van zaken. - TA - Kurt Winkelmans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.36. VRAAG Vraag: Is Hulshout (nog) een bijenvriendelijke gemeente ? - TA - Kurt Winkelmans

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.37. VRAAG Stand van zaken : skatepark. - TA - Dorien Van Opstal

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 28 juni 2021.

 

GR OZ  A.38. VRAAG verkeersdrempel beemdenstraat. - TA - Dorien Van Opstal

Publicatiedatum: 24/06/2021