De GR van Hulshout zal vergaderen op maandag 31 mei 2021 om 19.00 uur.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.1. BESLISSING Burgemeesterbesluit 20 mei 2021. Bekrachtiging.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.2. BESLISSING Gemeenteraad. Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.3. KENNISNAME Gemeente- en OCMW-raad. Aanpassing lijst vertrouwenspersonen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.4. BESLISSING GECORO. Goedkeuring aanpassing samenstelling.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.5. BESLISSING Gratis grondafstand Aarschotsebaan 54 te Hulshout, afdeling III, sectie B, nummer 89/A. Principiële beslissing.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.6. BESLISSING Gratis grondafstand Bedrijvenstraat 5-7 te Hulshout, afdeling I, sectie B, nummers 6/T/16(deel) en 6/A/17(deel). Principiële beslissing.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.7. BESLISSING Gratis grondafstand Molenstraat 2-Paalsteenstraat te Hulshout, afdeling I, sectie E, nummer 157/P(deel). Definitieve beslissing.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.8. BESLISSING Politiecodex Zuiderkempen. Goedkeuring wijziging artikel 335.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.9. BESLISSING Kempens Landschap. Goedkeuring herbevestiging samenwerkingsprincipes - nieuwe rechtsvorm Stichting Kempens Landschap.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.10. BESLISSING Onderwijs. Goedkeuring aanpassing intentieverklaring VBS De Toverdoos.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.11. BESLISSING Academie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Interlokale vereniging vestigingsplaats Hulshout'.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.12. BESLISSING Samenleving. Maatregelen voor gelijke maatschappelijke rechten voor holebi’s en transgenders.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.13. BESLISSING Kermis. De gemeenteraad draagt de bevoegdheid inzake de vaststelling van het kermisplan over aan het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.14. BESLISSING Vrije tijd. Goedkeuring erkenningsreglement.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.15. BESLISSING Vrije tijd. Goedkeuring reglement voor toekenning van gewone projectsubsidies aan socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.16. BESLISSING Vrije tijd. Goedkeuring reglement voor toekenning van infrastructuursubsidies aan jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.17. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring werkingssubsidies voor erkende Hulshoutse jeugdverenigingen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.18. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring subsidiereglement bivaktoelage van de erkende Hulshoutse jeugdverenigingen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.19. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring reglement kadervorming.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.20. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring schrapping reglement subsidie brandveiligheid.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.21. BESLISSING Sport. Goedkeuring werkingssubsidie voor sportverenigingen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.22. BESLISSING Sport. Goedkeuring subsidiereglement voor jeugdsport.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.23. BESLISSING Cultuur. Goedkeuring reglement voor toekenning van werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.24. BESLISSING TMVS (CREAT). Goedkeuring agenda algemene vergadering van 15 juni 2021.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.25. BESLISSING Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de algemene vergadering van 18 juni 2021.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.26. BESLISSING Pidpa. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 18 juni 2021.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.27. BESLISSING Cipal. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.28. BESLISSING Pontes. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gewone algemene vergadering van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.29. BESLISSING GAS. Goedkeuring rekening 2020.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.30. BESLISSING Brandweer. Financiële verdeelsleutel 2022 voor Brandweerzone Kempen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.31. BESLISSING Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe). Plannen en studies. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.32. BESLISSING Agentschap Zorg en Gezondheid. Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst omtrent COVID-19.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.33. VRAAG Aanplanting speelbos Booischotseweg. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.34. VRAAG Laadinfrastructuur voor de wagen van de toekomst. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.35. VRAAG Straatvinken. - TA - Rist Heylen

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.36. VRAAG Verkeersveiligheid; Mobiliteit; Onderwijs. Kan op de rijweg aan de Vrije basisschool van Houtvenne een opvallende waarschuwingssignalisatie  ‘schoolgaande kinderen’ aangebracht worden zoals aan de school in Heultje Westerlo? - TA - Gust Van den Bruel

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.37. BESLISSING Burgerzaken. Koppels de mogelijkheid aanbieden om te kunnen trouwen in openlucht. - TA - Sofie Van Lommel

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.38. BESLISSING Samenleving. Het inrichten van een regenboogzebrapad als symbool voor gelijke maatschappelijke rechten voor  holebi’s en transgenders. - TA - Gust Van den Bruel

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.39. VRAAG Samenleving. Waarom werd dit jaar op de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie op 17 mei de regenboogvlag niet uitgehangen aan het gemeentehuis locatie dorp? - TA - Gust Van den Bruel

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.40. VRAAG Milieu. Stand van zaken mbt ‘Bomencharter’. - TA - Gust Van den Bruel

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR OZ  A.41. VRAAG Hof ter Borght: stand van zaken? - TA - Bart Ceulemans

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 31 mei 2021.

 

GR BZ  A.42. BESLISSING Algemeen directeur. Aanstelling waarnemer.

Publicatiedatum: 21/05/2021