Besluitenlijst van de OCMW raad

Zitting van maandag 28 juni 2021 om 20.00 uur tot 20:12 uur.

 

Aanwezig:

Elias De Wever: voorzitter

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Rist Heylen, Sofie Van Lommel, Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans, Dorien Van Opstal, Tania Vrindts, Stefaan Pelgrims, Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder: raadsleden

Britt De Ceuster: vertrouwenspersoon Gust Van den Bruel

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kurt Albert, Katrien Monsecour: raadsleden

 

Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.1. KENNISNAME Welzijnszorg Kempen. Jaarrekening 2020.

De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening van Welzijnszorg Kempen van 2020.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.2. BESLISSING Sociale dienst. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW.

Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel vzw - OCMW Westerlo - OCMW Herselt - OCMW Hulshout.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.3. KENNISNAME Organisatiebeheersing. Jaarlijkse rapportering.

De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken inzake de uitwerking van het systeem van organisatiebeheersing van het lokaal bestuur Hulshout voor 2020.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.4. BESLISSING Financiën. Jaarrekening 2020 deel OCMW - Vaststelling.

De OCMW-raad stelt het gedeelte "OCMW" van de jaarrekening 2020 vast.

Publicatiedatum: 29/06/2021
Punt bijlagen/links Boek jaarrekening 2020.pdf
20210611_uittrekselMAT.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van maandag 28 juni 2021.

 

OZ  A.5. VRAAG stand van zaken besteding Corona subsidie armoede +/- 16000€. - TA - Dorien Van Opstal

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 29/06/2021