Besluitenlijst van de OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021 om 0.06 uur tot 0:17 uur.

 

Aanwezig:

Elias De Wever: voorzitter

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Kurt Albert, Sofie Van Lommel, Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans, Dorien Van Opstal, Tania Vrindts, Katrien Monsecour, Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder: raadsleden

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Rist Heylen: raadslid

Afwezig:

Stefaan Pelgrims: raadslid

 

Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

OZ  A.1. KENNISNAME OCMW-raad. Aanstelling raadslid.

De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van Luc Van den Vonder als raadslid. Luc Van den Vonder wordt van rechtswege lid van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

OZ  A.2. BESLISSING Vzw Huis van het Kind. Goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024.

De gemeenteraad beslist mevrouw Saskia Luyten aan te duiden als vertegenwoordiger en mevrouw Laura Kunnen  aan te duiden als tweede vertegenwoordiger van vzw Huis van het Kind voor de legislatuur 2019-2024.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

OZ  A.3. KENNISNAME Vzw Huis van het kind. Agenda algemene vergadering 24 juni 2021.

De OCMW-raad neemt kennis van de uitnodiging met agenda van de algemene vergadering van vzw Huis van het Kind Herselt-Hulshout- Westerlo van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

OZ  A.4. BESLISSING PIDT. Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 2021.

De OCMW-raad beslist de agenda (inclusief jaarrekening en jaarverslag) voor de algemene vergadering van PIDT cvba-vso op 15 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

OZ  A.5. BESLISSING Cipal. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 24 juni 2021.

De gemeenteraad beslist op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor OCMW raad

Zitting van dinsdag 01 juni 2021.

 

OZ  A.6. BESLISSING Agentschap Zorg en Gezondheid. Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst omtrent COVID-19.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst COVID-19 met Agentschap Zorg en Gezondheid.

Publicatiedatum: 02/06/2021