Besluitenlijst van de Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021 om 18.25 uur tot 18:46 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Hilde Van Looy: schepen

 

Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.1. BESLISSING OCMW. Toelichting geluksdriehoek.

Veerkracht bij burgers bevorderen.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING SD. Verlenging tewerkstelling art 60.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING WZC Essity. Goedkeuring Tena Check.

Het vast bureau beslist om goedkeuring te verlenen aan het woonzorgcentrum voor het gebruik van de webtoepassing Tena Check van de firma Essity.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.4. BESLISSING WZC personeel. Reglement project 600.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.5. BESLISSING WZC personeel. Wijziging periode jobstudent.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.6. BESLISSING Personeel. Verlenging maatregel telewerk.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.7. BESLISSING Betaalbaarstellingen. 2021 VB.

Het vast bureau beslist deze betaalbaarstellingen goed te keuren.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.8. KENNISNAME SD. Jaarverslag Dienst Vluchtelingen 2020.

Het vast bureau neemt kennis van het Jaarverslag dienst Vluchtelingen 2020.

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.9. KENNISNAME WZC personeel. Annulatie jobstudent.

/

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 21 juni 2021.

 

 A.10. KENNISNAME IOK. Verslag AV van 18 mei 2021.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021.

Publicatiedatum: 28/06/2021