Besluitenlijst van de Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021 om 16.10 uur tot 16:30 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Tamara Van Hoof: waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Elien Bergmans: schepen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

 

Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.1. BESLISSING OCMW-raad. Voorstel agenda 28 juni 2021.

Het vast bureau beslist volgende punten aan de voorzitter van de OCMW-raad voor te dragen voor de eerstvolgende OCMW-raad van maandag 28 juni 2021.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.2. BESLISSING Sociale dienst. P&SA 2021. Principebesl € 800

Het vast bureau gaat over tot toekenning van nogmaals 800 euro (totaal € 1600 – 2x € 800) voor participatie en sociale activering, om te verdelen onder de behoeftige cliënten tot het definitief Koninklijk Besluit voor participatie en sociale activering 2021 is ondertekend en het definitieve bedrag is bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.3. BESLISSING Sociale dienst. Principebesl. gas en elek.fonds.

Het vast bureau gaat over tot kennisname van de subsidiebedragen van 2.028,64 euro  (artikel 6 van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meeste hulpbehoevende inzake) en 25.970,91 euro (artikel 4 van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meeste hulpbehoevende inzake energielevering) voor 2021 voor het gas – en elektriciteitsfonds.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.4. BESLISSING WZC. Personeel. Ontslag stafmedewerker.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.5. BESLISSING WZC. Personeel. Openstelling vacature.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.6. BESLISSING WZC Personeel. Aanstelling weekendstudent.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.7. BESLISSING WZC personeel. Aanstelling jobstudent.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.8. BESLISSING Personeel. Aanstelling maatschappelijk werker

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.9. BESLISSING Personeel. Aanpassing agenda vakbondsoverleg.

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.10. BESLISSING Financiën. Betaalbaarstellingen 2021.

Het vast bureau beslist deze betaalbaarstellingen goed te keuren.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.11. KENNISNAME WZC Personeel. Afstand van aanstelling

/

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.12. KENNISNAME Welzijnszorg Kempen. Besluitenlijsten.

Het vast bureau neemt kennis van de besluitenlijst Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de jaarrekening 2020 Welzijnszorg Kempen.

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 voor Vast bureau

Zitting van maandag 14 juni 2021.

 

 A.13. KENNISNAME Welzijnszorg Kempen. Jaarverslag 2020.

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag 2020 van Welzijnszorg Kempen.

Publicatiedatum: 22/06/2021