Besluitenlijst van de CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021 om 13.30 uur tot 18:36 uur.

 

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Saskia Luyten: schepenen

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karolien Laeremans: schepen

 

Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.1. KENNISNAME Project Kerngezond. Case-study.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de case study Kerngezond door Laura Lauwers en Jasmien Smets.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.2. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_398.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend  voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning te Stationsstraat 87 in Hulshout en met als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nr. 340V2 te vergunnen.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.3. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_399.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een tweegezinswoning en het aanleggen van verhardingen in functie van de tweegezinswoning te vergunnen mits volgende voorwaarde wordt nageleefd:

         De voorwaarden en lasten vermeld in de adviezen van Pidpa-Drinkwater en Pidpa-Riolering dienen strikt te worden nageleefd.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.4. BESLISSING Omgevingsvergunning OV_400.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning en het aanleggen van een niet-overdekt terras te vergunnen.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.5. BESLISSING Omgevingsvergunning VK_0041.

Het afleveren van een attest overeenkomstig artikel 4.2.16. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de verkavelingsvergunning met als intern nummer VK_0041.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.6. BESLISSING Landschapspark. De valleien Kleine en Grote Nete.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de gemeente Hulshout de kandidatuur voor een Landschapspark principieel zal ondersteunen en zich daarbij engageren als toekomstige kernpartner.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.7. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening. Kermiscafé 2021.

Toelating evenement "Kermiscafé" + toelating verkeersverordening + toelating ontlening materiaal aan KFC Houtvenne.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.8. BESLISSING Tijdelijke verkeersverordening. Schaal M.I. 2021.

Toelating organisatie evenement + toelating verkeersverordening + toelating ontlening materiaal aan organisatie Schaal Marcel Indekeu op 21 juli 2021.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.9. BESLISSING Erfpachten. Goedkeuring uitbesteden.

Goedkeuring om de opmaak van erfpachten uit te besteden.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.10. BESLISSING Erkenning Sportclubs 2021. Goedkeuring.

Goedkeuring erkenningen sportclubs 2021.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.11. BESLISSING Noodfonds. Goedkeuring besteding Luik infrastr.

Verdeling middelen noodfonds luik 4: Infrastructuur.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.12. BESLISSING Erkenning Logo Kempen. 2021.

Kennisname schrijven Logo Kempen vzw en bevestiging partnerschap.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.13. BESLISSING VVP 8/24 onderwijzer SS

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.14. BESLISSING Vaste benoeming in een wervingsambt

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.15. BESLISSING Vaste benoeming in een wervingsambt.

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.16. BESLISSING Verlof TAO. 12/24 directeur IV.

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.17. BESLISSING Aanstelling Directeur scholengemeenschap

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.18. BESLISSING Verlof TAO  onderwijzer 11/24 - MV

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.19. BESLISSING Aanstelling directeur MV

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.20. BESLISSING TADD 8/36 beleidsondersteuner SG - MV

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.21. BESLISSING TADD Zorg 4/36 +15/36 HS.

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.22. BESLISSING TABD onderwijzer 20/24 DB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.23. BESLISSING TADD onderwijzer 8/24 KB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.24. BESLISSING TABD ICT coördinator 8/36 uren RD.

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.25. BESLISSING Verlof TAO 2/36 uren administratie PB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.26. BESLISSING TADD stafmedewerker SG - PB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.27. BESLISSING GBH. Goedkeuring 1/32 uren PWB.

Het college van burgemeester en schepenen beslist toestemming te geven om 11 lestijden PWB in te richten.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.28. BESLISSING TADD kleuter 1/32 PWB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.29. BESLISSING GBH. Rangorde sollicitatieronde 21-22.

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.30. BESLISSING TABD onderwijzer lerarenplatform  JVdB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.31. BESLISSING TABD onderwijzer 4/24 LH.

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.32. BESLISSING TABD onderwijzer 24/24 CA

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.33. BESLISSING TABD onderwijzer 24/24 EL

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.34. BESLISSING TABD onderwijzer 21/24 + 5/36 ICT NR

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.35. BESLISSING TADD kleuter 4/24 + 2/36 LB

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.36. BESLISSING Davidsfonds. Tuinconcert 2021.

Goedkeuring van de aanvraag voor projectsubsidies.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.37. BESLISSING Davidfonds. Tussen hemel en aarde 2021.

Goedkeuring van de aanvraag voor projectsubsidies.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.38. BESLISSING Kermis Houtvenne II-2021. Verkeersverordening.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke verkeersverordening voor de kermis van Houtvenne en Westmeerbeek voor 2021 goed.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.39. BESLISSING Informatieveiligheid. Samenstelling IVC.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenstelling van de informatieveiligheidscel aan te passen.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.40. BESLISSING Personeel. Aanstellingsdatum coördinator sport en

/

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.41. BESLISSING Financiën. Mandaten 2021.

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze mandaten betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.42. BESLISSING Arrest G.V.S. CP WMB.

Arrest. CP WMB.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.43. BESLISSING Bezwaar. Belasting op reclamedrukwerk 2e sem 2020

Bezwaar. Belasting op reclamedrukwerk 2e semester 2020.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.44. BESLISSING Financiën. Belasting op leegstand woningen 2021.

1e kohier leegstand op woningen aanslagjaar 2021.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.45. BESLISSING ICT. Projectwerking Remmicom.

Het college van burgemeester en schepenen beslist goedkeuring te verlenen om te starten met voorgestelde projecten in volgorde van prioriteit en volgens het voorstel van Remmicom nv.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.46. KENNISNAME Aktename MO_106.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aktename door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 29 juni 2021 van de omgevingsmelding MO_106 betreffende een bronbemaling voor het bouwen van een woning te Langestraat 94 te 2235 Hulshout.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.47. KENNISNAME Aktename MO_107.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aktename door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 22 juni 2021 van de omgevingsmelding MO_107 betreffende een horecazaak met achtergrondmuziek te Corbeillestraat 47 te 2235 Hulshout.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.48. KENNISNAME Bouwmisdrijf 205.

Kennisname bouwmisdrijf 205.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.49. KENNISNAME Bouwmisdrijf 206.

Kennisname bouwmisdrijf 206.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.50. KENNISNAME Bouwmisdrijf 207.

Kennisname bouwmisdrijf 207.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.51. KENNISNAME Cultuurraad. Verslagen vergaderingen.

Verslagen van de algemene vergaderingen van de cultuurraad.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.52. KENNISNAME Burgemeesterbesluiten. Notulen 14-20/6 en 21-27/6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de burgemeesterbesluiten van 14 juni 2021 tot en met 20 juni 2021 en van 21 juni 2021 tot en met 27 juni 2021.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.53. KENNISNAME IOK afvalbeheer. Verslag AV.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2021 van IOK afvalbeheer.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.54. KENNISNAME Onesto. Uitnodiging buitengewone algemene vergader

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering op 20 juli 2021 van Onesto.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.55. KENNISNAME Pidpa. Verslag 20 mei 2021.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 21 mei 2021 van Pidpa.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.56. KENNISNAME Pidpa. Verslag AV 18 juni 2021.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag staande de algemene vergadering van 18 juni 2021, alsook de presentatie en de toelichting bij de presentatie van Pidpa.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.57. KENNISNAME PZ Zuiderkempen. Besluiten politiecollege.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van het politiecollege van de PZ Zuiderkempen – n° 5365, genomen in zitting van 23 juni 2021.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.58. KENNISNAME Verkeerscommissie. Verslag 24 juni 2021.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Verkeerscommissie van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.59. KENNISNAME VVSG. Jaarverslag 2020.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2020 van VVSG.

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.60. VRAAG Woonmaatschappij Zuiderkempen. Akkoord?

Gaat het college van burgemeester en schepen akkoord om in te stappen in een subregionale woonmaatschappij Neteland/Zuiderkempen?

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 voor CBS

Zitting van maandag 05 juli 2021.

 

 A.61. VRAAG Jeugd. Projectoproep mentaal welzijn.

Opstart project mentaal welzijn voor jongeren door Arktos VZW in samenwerking met gemeente Herselt.

Publicatiedatum: 14/07/2021