Besluitenlijst van de GR

Zitting van maandag 31 mei 2021 om 19.00 uur tot 0:23 uur.

 

Aanwezig:

Elias De Wever: voorzitter

Geert Daems: burgemeester

Elien Bergmans, Joost Verhaegen, Hilde Van Looy, Karolien Laeremans, Saskia Luyten: schepenen

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Rist Heylen, Kurt Albert, Sofie Van Lommel, Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans, Dorien Van Opstal, Tania Vrindts, Stefaan Pelgrims, Katrien Monsecour, Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder, Laura Kunnen: raadsleden

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

 

Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.1. BESLISSING Burgemeesterbesluit 20 mei 2021. Bekrachtiging.

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 8 april 2021 omtrent de organisatie van de digitale gemeente- en OCMW-raad van 19 april 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.2. BESLISSING Gemeenteraad. Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging.

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van Luc Van den Vonder en neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van Luc Van den Vonder.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.3. KENNISNAME Gemeente- en OCMW-raad. Aanpassing lijst vertrouwenspersonen.

De gemeenteraad neemt kennis van de aangepaste lijst van de vertrouwenspersonen van raadslid Gust Van den Bruel. Door de aanstelling van dhr. Luc Van den Vonder als raadslid wordt hij geschrapt als vertrouwenspersoon.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.4. BESLISSING GECORO. Goedkeuring aanpassing samenstelling.

De gemeenteraad beslist om de beslissing van 29 april 2019 om de GECORO opnieuw samen te stellen voor de legislatuur 2019-2024 aan te passen, rekening houdende met de ingestuurde kandidatuurstellingen voor de deskundige leden.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.5. BESLISSING Gratis grondafstand Aarschotsebaan 54 te Hulshout, afdeling III, sectie B, nummer 89/A. Principiële beslissing.

Gratis grondafstand Aarschotsebaan 54

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.6. BESLISSING Gratis grondafstand Bedrijvenstraat 5-7 te Hulshout, afdeling I, sectie B, nummers 6/T/16(deel) en 6/A/17(deel). Principiële beslissing.

Gratis grondafstand Bedrijvenstraat 5-7

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.7. BESLISSING Gratis grondafstand Molenstraat 2-Paalsteenstraat te Hulshout, afdeling I, sectie E, nummer 157/P(deel). Definitieve beslissing.

Gratis grondafstand Paalsteenstraat-Molenstraat 2

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.8. BESLISSING Politiecodex Zuiderkempen. Goedkeuring wijziging artikel 335.

De gemeenteraad beslist om Artikel 335 van de zonale Politiecodex Zuiderkempen van toepassing voor Hulshout te vervangen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.9. BESLISSING Kempens Landschap. Goedkeuring herbevestiging samenwerkingsprincipes - nieuwe rechtsvorm Stichting Kempens Landschap.

De gemeenteraad beslist haar goedkeuring te verlenen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.10. BESLISSING Onderwijs. Goedkeuring aanpassing intentieverklaring VBS De Toverdoos.

De gemeenteraad keurt de aanpassingen die worden voorgesteld aan de intentieverklaring met VBS De Toverdoos goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.11. BESLISSING Academie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Interlokale vereniging vestigingsplaats Hulshout'.

De lokale besturen van Heist-op-den-Berg en Hulshout richten een interlokale vereniging op, met als doel een vestigingsplaats van de Academie Muziek-Woord-Dans Heist-op-den-Berg op te richten in Hulshout.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.12. BESLISSING Samenleving. Maatregelen voor gelijke maatschappelijke rechten voor holebi’s en transgenders.

De gemeenteraad geeft opdracht van het plaatsen van een zitbank in regenboogkleuren op elke speeltuin in onze gemeente - in elke deelgemeente 1 zitbank.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.13. BESLISSING Kermis. De gemeenteraad draagt de bevoegdheid inzake de vaststelling van het kermisplan over aan het college van burgemeester en schepenen.

De Gemeenteraad draagt de bevoegdheid inzake de vaststelling van het kermisplan over aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.14. BESLISSING Vrije tijd. Goedkeuring erkenningsreglement.

De gemeenteraad beslist  om met ingang van 1 januari 2022 het Erkenningsreglement vast te stellen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.15. BESLISSING Vrije tijd. Goedkeuring reglement voor toekenning van gewone projectsubsidies aan socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen.

Goedkeuring reglement voor toekenning van gewone projectsubsidies aan socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.16. BESLISSING Vrije tijd. Goedkeuring reglement voor toekenning van infrastructuursubsidies aan jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen.

Goedkeuring reglement voor toekenning van infrastructuursubsidies aan socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.17. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring werkingssubsidies voor erkende Hulshoutse jeugdverenigingen.

De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 het reglement voor toekenning van werkingssubsidies aan erkende Hulshoutse jeugdverenigingen vast te stellen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.18. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring subsidiereglement bivaktoelage van de erkende Hulshoutse jeugdverenigingen.

De gemeenteraad  beslist om met ingang van 1 januari 2022 het reglement voor bivaktoelage van de erkende Hulshoutse jeugdverenigingen vast te stellen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.19. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring reglement kadervorming.

De gemeenteraad  beslist om met ingang van 1 januari 2022 het subsidiereglement voor het volgen van kadervorming door jongeren die actief zijn in een jeugdvereniging of jeugdhuis vast te stellen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.20. BESLISSING Jeugd. Goedkeuring schrapping reglement subsidie brandveiligheid.

De gemeenteraad beslist het subsidiereglement voor investeringen ter bevordering van (brand)veiligheid ten behoeve van erkende jeugdverenigingen te schrappen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.21. BESLISSING Sport. Goedkeuring werkingssubsidie voor sportverenigingen.

De gemeenteraad beslist het reglement werkingssubsidie voor sportverenigingen goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.22. BESLISSING Sport. Goedkeuring subsidiereglement voor jeugdsport.

De gemeenteraad  beslist om met ingang van 1 januari 2022 het subsidiereglement jeugdsport vast te stellen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.23. BESLISSING Cultuur. Goedkeuring reglement voor toekenning van werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen.

Goedkeuring reglement voor toekenning van werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.24. BESLISSING TMVS (CREAT). Goedkeuring agenda algemene vergadering van 15 juni 2021.

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging CREAT van 15 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.25. BESLISSING Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de algemene vergadering van 18 juni 2021.

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 18 juni 2021.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.26. BESLISSING Pidpa. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 18 juni 2021.

De gemeenteraad beslist de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 18 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.27. BESLISSING Cipal. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 24 juni 2021.

De gemeenteraad beslist op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.28. BESLISSING Pontes. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gewone algemene vergadering van 24 juni 2021.

De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 24 juni 2021 goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.29. BESLISSING GAS. Goedkeuring rekening 2020.

De gemeenteraad beslist de rekening 2020 van het bureau GAS goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.30. BESLISSING Brandweer. Financiële verdeelsleutel 2022 voor Brandweerzone Kempen.

De gemeenteraad keurt de financiële verdeelsleutel voor 2022 goed.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.31. BESLISSING Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe). Plannen en studies. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring lastvoorwaarden/selectieleidraad voor de aanstelling van een ontwerper voor de studieopdracht voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool met geïntegreerde kinderopvang op site Ter Nethe.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.32. BESLISSING AZG. Verlenging samenwerkingsovereenkomst

Verlenging samenwerkingsovereenkomst COVID-19 met Agentschap Zorg en Gezondheid.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.33. VRAAG Aanplanting speelbos Booischotseweg. - TA - Rist Heylen

Na Toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.34. VRAAG Laadinfrastructuur voor de wagen van de toekomst. - TA - Rist Heylen

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.35. VRAAG Straatvinken. - TA - Rist Heylen

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.36. VRAAG Verkeersveiligheid; Mobiliteit; Onderwijs. Kan op de rijweg aan de Vrije basisschool van Houtvenne een opvallende waarschuwingssignalisatie  ‘schoolgaande kinderen’ aangebracht worden zoals aan de school in Heultje Westerlo? - TA - Gust Van den Bruel

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.37. BESLISSING Burgerzaken. Koppels de mogelijkheid aanbieden om te kunnen trouwen in openlucht. - TA - Sofie Van Lommel

Na de bespreking van het agendapunt wordt er door de CD&V meegedeeld dat dit agendapunt verder moet onderzocht worden voor dat dit ter stemming kan worden voorgelegd. De intentie is om dit volgende raad terug te agenderen

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.38. BESLISSING Samenleving. Het inrichten van een regenboogzebrapad als symbool voor gelijke maatschappelijke rechten voor  holebi’s en transgenders. - TA - Gust Van den Bruel

NA STEMMING WORDT HET VOORSTEL VERWORPEN

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.39. VRAAG Samenleving. Waarom werd dit jaar op de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie op 17 mei de regenboogvlag niet uitgehangen aan het gemeentehuis locatie dorp? - TA - Gust Van den Bruel

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.40. VRAAG Milieu. Stand van zaken mbt ‘Bomencharter’. - TA - Gust Van den Bruel

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

OZ  A.41. VRAAG Hof ter Borght: stand van zaken? - TA - Bart Ceulemans

Na toelichting, zonder stemming afgesloten.

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Besloten zitting voor GR

Zitting van maandag 31 mei 2021.

 

BZ  A.42. BESLISSING Algemeen directeur. Aanstelling waarnemer.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021